Inter Brusel

08.03.2017 01:42

Záväznú nahlášku na pretek Brusel konaný 29.7.2017 s ranným štartom je potrebné oznámiť Richardovi Baškovi st. v termíne do 26.3.2017.

Cena za nahláseného holuba je 1 euro.

Pretek sa má letieť s medzinárodnou účasťou mimo pretekového plánu OZ.

Viac informácii o preteku v zápisnici z prezídia SZCHPH:

https://postoveholuby.sk/dokumenty/download/prez-06-01-2017.pdf