Košovanie na pretek Krakow 1

29.04.2015 10:41

Začiatok vo štvrtok 30.4.2015 o 18.30 hod.

Pred košovaním je potrebné zabezpečiť prevoz 1 ks boxu z vozíka do NS a všetky boxy prekontrolovať, otváracie mechanizmy prestriekať prípravkom WD 40 a vyčistiť.