Nahláška na sezónu 2017

08.03.2017 14:46

Nahlášku na sezónu 2017 je potrebné odovzdať Richardovi Baškovi st. v termíne do 4.4.2017. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť u predsedu ZO alebo vedúceho NS. Nahlášku je možné podať aj elektronicky na e-mailovú adresu: pigeons@zoznam.sk

Vzor nahlášky v elektronickej podobe: 

Nahláška jednotlivec 2017.xls (27136)