Nahláška ZO na r. 2015

31.03.2015 15:22

Po zosumarizovaní nahlášok všetkých cvičiacich chovateľov je nahláška ZO Stropkov mesto nasledovná:

Nahláška 2015 ZO Stropkov mesto.xls