Informácie o nás

Základná organizácia chovateľov poštových holubov Stropkov mesto vznikla v r. 1991 a združuje väčšinu registrovaných chovateľov v Stropkove a okolitých obciach.  

Od svojho vzniku do konca roka 2015 bola ZO Stropkov mesto (označenie 02605) súčasťou OZ Bardejov. Od roku 2016 je súčasťou OZ Michalovce (označenie 02710).