Naši chovatelia

Naši členovia

V súčasnosti má ZO CHPH Stropkov mesto 17 členov: Baško Richard, Baško Richard ml., Fecko Ján, Fecková Iveta, Gonos Štefan, Jurko Jozef, Kovaľčík Jaromír, Malačina Imrich, Maťaš Michal, Musil Jakub, Potoma Ján, Skička Ján ml., Skička Ján st., Smalik Kamil, Tarbaj Pavol, Vavrek Miroslav...

Richard Baško (1973), Richard Baško ml. (2001)

Stropkov               www.pigeons.webnode.sk
Záznamy: 1 - 14 zo 14