Naši členovia

V súčasnosti má ZO CHPH Stropkov mesto 18 členov:

Baško Richard,

Baško Richard ml.,

Fecko Ján,

Fecková Iveta,

Gonos Štefan,

Hybeľ Jozef,

Juhás František,

Jurko Jozef,

Kovaľčík Jaromír,

Mačuga Ján,

Malačina Imrich,

Maťaš Michal,

Potoma Ján,

Skička Ján ml.,

Skička Ján st.,

Tarbaj Pavol,

Vavrek Miroslav ml.,

Vavrek Miroslav st.,

 

databáza chovateľov:  www.mypigeons.eu/sk/fancier-database/

 evidenčný list 2016.xls

 

Členovia, ktorí už navždy opustili naše rady:

Jozef Fiľarský,

Karol Marušák,

Michal Gancarčík,

Štefan Filarský,