Naši členovia

V súčasnosti má ZO CHPH Stropkov mesto 16 členov:

Baško Richard,

Baško Richard ml.,

Fecko Ján,

Fecková Iveta,

Gonos Štefan,

Juhás František,

Jurko Jozef,

Kovaľčík Jaromír,

Malačina Imrich,

Maťaš Michal,

Potoma Ján,

Skička Ján ml.,

Skička Ján st.,

Tarbaj Pavol,

Vavrek Miroslav ml.,

Vavrek Miroslav st.,

 

databáza chovateľov:  www.mypigeons.eu/sk/fancier-database/

 


Členovia, ktorí už navždy opustili naše rady:

Jozef Fiľarský,

Karol Marušák,

Michal Gancarčík,

Štefan Filarský,

Jozef Bednárik,