Naši členovia

Naši členovia

V súčasnosti má ZO CHPH Stropkov mesto 17 členov:

Baško Richard,

Baško Richard ml.,

Fecko Ján,

Fecková Iveta,

Gonos Štefan,

Jurko Jozef,

Kovaľčík Jaromír,

Malačina Imrich,

Maťaš Michal,

Musil Jakub,

Potoma Ján,

Skička Ján ml.,

Skička Ján st.,

Smalik Kamil,

Tarbaj Pavol,

Vavrek Miroslav ml.,

Vavrek Miroslav st.,

 

databáza chovateľov:  www.mypigeons.eu/sk/fancier-database/

 

 

Členovia, ktorí už navždy opustili naše rady:

Bednárik Jozef,

Filarský Štefan,

Fiľarský Jozef,

Gancarčík Michal,

Marušák Karol,

Novický Jaroslav.